support online
bản đồ dẫn đường

Phía Bắc: 043.7671380 - 0906.261.381 
Phia Nam: 0862.865908 - 0835.11 8092 - 09456.11011
Hotline HN: 04 37671380 - HCM: 862 865 908

STT Hỗ trợ viên Skype Số máy lẻ
PHÍA BẮC
1 Mr. Sự 0906.261.381
PHÍA NAM
1 Mr. Đại 09.456.11011
2 Ms. Oanh 0904.83.1381

Xe đẩy mặt sàn thép SUMO

 • grid
 • list
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-110C
  1.850.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-110C
  Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay (Gấp được)
  - Kích thước : Dài 745 x Rộng 485 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 760 x   Rộng 495 x Cao 120(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 710 x Rộng 450(mm)
  - Tải trọng : 170kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
  - Trọng lượng: 11.2kg
  - Trọng lượng cả thùng: 12kg

 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-210C
  2.850.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-210C
  Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay (có thể gấp được)
  - Kích thước : Dài 915 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 920 x   Rộng 630 x Cao 140(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 880 x Rộng 580(mm)
  - Tải trọng : 300kg - 370Kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng: 18.6kg
  - Trọng lượng cả thùng: 20kg

 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-310C
  6.150.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-310C
  Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay (Gấp được)
  - Kích thước : Dài 1170 x Rộng 765 x Cao (Tay đẩy) x 865mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 1175 x   Rộng 790 x Cao 180(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 1125 x Rộng 720(mm)
  - Tải trọng : 400kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 150 mm (6”)
  - Trọng lượng: 38kg
  - Trọng lượng cả thùng: 40.4kg

 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-510C
  7.450.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-510C
  Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay (Gấp được)
  - Kích thước : Dài 1170 x Rộng 765 x Cao (Tay đẩy) x 865mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 1175 x   Rộng 790 x Cao 180(mm)
   Kích thước mặt sàn: Dài 1125 x Rộng 720(mm)
  - Tải trọng : 500kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 200 mm (8”)
  - Trọng lượng: 40.4kg
  - Trọng lượng cả thùng: 43kg

 • Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120D
  4.150.000đ

  Trang thái: Có hàng

   Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120D
  - Chở tiền - hàng hoá. 
  - Kiểu xe : Xe đầy tay 2 tầng
  - Kích thước : Dài 785 x Rộng 485 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 740 x   Rộng 505 x Cao 135(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 710 x Rộng 450(mm)
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và tầng 2: 495(mm)
  - Tải trọng : 150kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
  - Trọng lượng: 17.2kg
  - Trọng lượng cả thùng: 18.6kg
   

 • Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120M
  4.750.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HL-120M
  - Chở tiền - hàng hoá. 
  - Kiểu xe : Xe đầy tay 2 tầng có lưới bảo vệ xung quanh
  - Kích thước : Dài 790 x Rộng 485 x Cao (Tay đẩy) x 1010mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 770 x   Rộng 505 x Cao 175(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 710 x Rộng 450(mm)
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và tầng 2: 490(mm)
  - Chiều cao của lưới bảo vệ: 150mm (có thể tháo mở nhiều tầng)
  - Tải trọng : 150kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
  - Trọng lượng: 22.5kg
  - Trọng lượng cả thùng: 23.5kg
   

 • Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120S
  3.950.000đ

  Trang thái: Có hàng

   Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120S
  - Chở tiền - hàng hoá. 
  - Kiểu xe : Xe đầy tay 2 tầng
  - Kích thước : Dài 765 x Rộng 485 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 740 x   Rộng 505 x Cao 135(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 710 x Rộng 450(mm)
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và tầng 2: 495(mm)
  - Tải trọng : 150kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
  - Trọng lượng: 15.6kg
  - Trọng lượng cả thùng: 16.9kg

 • Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130D
  4.650.000đ

  Trang thái: Có hàng

   Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130D
  - Chở tiền - hàng hoá. 
  - Kiểu xe : Xe đầy tay 3 tầng
  - Kích thước : Dài 785 x Rộng 485 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 760 x   Rộng 505 x Cao 160(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 710 x Rộng 450(mm)
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và tầng 2: 240(mm)
  - Tải trọng : 150kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
  - Trọng lượng: 22.6kg
  - Trọng lượng cả thùng: 24.2kg

 • Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130S
  4.600.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130S
  - Chở tiền - hàng hoá. 
  - Kiểu xe : Xe đầy tay 3 tầng
  - Kích thước : Dài 765 x Rộng 485 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 760 x   Rộng 505 x Cao 160(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 710 x Rộng 450(mm)
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và tầng 2: 240(mm)
  - Tải trọng : 150kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
  - Trọng lượng: 22.6kg
  - Trọng lượng cả thùng: 24.2kg

 • Xe đẩy hàng tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan HB-212
  3.950.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan HB-212
  - Chở tiền - hàng hoá. 
  - Kiểu xe : Xe đầy tay 2 chiều
  - Kích thước : Dài 935 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 920 x   Rộng 650 x Cao 140(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 880 x Rộng 580(mm)
  - Tải trọng : 300kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng: 19.4kg
  - Trọng lượng cả thùng: 20.4kg

 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-213
  5.450.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HB-213

  - Kiểu xe : xe đẩy tay có lưới bảo vệ xung quanh
  - Kích thước : Dài 1000 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) x980mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 920 x   Rộng 640 x Cao 195(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 880 x Rộng 580(mm)
  - Chiều cao của lưới bảo vệ: 565mm (có thể tháo mở nhiều tầng)
  - Tải trọng : 300kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng: 28.6kg
  - Trọng lượng cả thùng: 30.6kg

   

 • Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220S
  4.850.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220S

  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay 2 tầng
  - Kích thước sản phẩm : Dài 940 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) x 950mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 920 x Rộng 640 x Cao 155mm
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và sàn tầng 2 : 525mm
  - Kích thước mặt sàn : Dài 880 x Rộng 580mm
  - Tải trọng : 300kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 29.2kg
  - Trọng lượng cả thùng : 30.6 kg

 • Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230D
  6.150.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230D

  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay 3 tầng
  - Kích thước sản phẩm : Dài 965 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) x 950mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 920 x Rộng 640 x Cao 195mm
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và sàn tầng 2 : 245mm
  - Kích thước mặt sàn : Dài 880 x Rộng 580mm
  - Tải trọng : 300kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 39kg
  - Trọng lượng cả thùng : 41.2 kg
     

 • Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230S
  5.950.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230S

  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay 3 tầng
  - Kích thước sản phẩm : Dài 940 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) x 950mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 920 x Rộng 640 x Cao 195mm
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và sàn tầng 2 : 245mm
  - Kích thước mặt sàn : Dài 880 x Rộng 580mm
  - Tải trọng : 300kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 36.2kg
  - Trọng lượng cả thùng : 37.2 kg

   


     

 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-111
  1.750.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-111
  Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay cố định
  - Kích thước : Dài 745 x Rộng 485 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 760 x   Rộng 495 x Cao 120(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 710 x Rộng 450(mm)
  - Tải trọng : 170kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
  - Trọng lượng: 10.2kg
  - Trọng lượng cả thùng: 11kg

 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-211
  2.750.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-211

  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay cố định
  - Kích thước : Dài 920 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 920 x   Rộng 630 x Cao 140(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 880 x Rộng 580(mm)
  - Tải trọng : 300kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng: 15.4kg
  - Trọng lượng cả thùng: 17kg

 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-311
  5.950.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-311

  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay cố định
  - Kích thước : Dài 1170 x Rộng 765 x Cao (Tay đẩy) x 865mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 1175 x   Rộng 790 x Cao 180(mm)
   Kích thước mặt sàn: Dài 1125 x Rộng 720(mm)
  - Tải trọng : 400kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 150 mm (6”)
  - Trọng lượng: 39.1kg
  - Trọng lượng cả thùng: 40.4kg

 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-511
  7.250.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-511
  Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay cố định
  - Kích thước : Dài 1170 x Rộng 765 x Cao (Tay đẩy) x 865mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 1175 x   Rộng 790 x Cao 180(mm)
   Kích thước mặt sàn: Dài 1125 x Rộng 720(mm)
  - Tải trọng : 500kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 200 mm (8”)
  - Trọng lượng: 39.4kg
  - Trọng lượng cả thùng: 42kg

 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-312
  7.150.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-312
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay 2 chiều
  - Kích thước : Dài 1170 x Rộng 765 x Cao (Tay đẩy) x 865mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 1175 x   Rộng 790 x Cao 180(mm)
   Kích thước mặt sàn: Dài 1125 x Rộng 720(mm)
  - Tải trọng : 400kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 150 mm (6”)
  - Trọng lượng: 41kg
  - Trọng lượng cả thùng: 43.8kg

 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-512
  7.650.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-512

  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay 2 chiều
  - Kích thước : Dài 1170 x Rộng 765 x Cao (Tay đẩy) x 865mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 1175 x   Rộng 790 x Cao 180(mm)
   Kích thước mặt sàn: Dài 1125 x Rộng 720(mm)
  - Tải trọng : 500kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 200 mm (8”)
  - Trọng lượng: 44kg
  - Trọng lượng cả thùng: 46.6kg

 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-113
  4.100.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-113

  - Kiểu xe : xe đẩy tay có lưới bảo vệ xung quanh
  - Kích thước : Dài 820 x Rộng 485 x Cao (Tay đẩy) x1000mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 865 x   Rộng 495 x Cao 190(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 710 x Rộng 450(mm)
  - Chiều cao của lưới bảo vệ: 625mm (có thể tháo mở nhiều tầng)
  - Tải trọng : 150kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
  - Trọng lượng: 20kg
  - Trọng lượng cả thùng: 21kg

Scroll

Vui lòng nhập email!

Vui lòng nhập mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Close

Vui lòng nhập email!

Error message here!

Vui lòng nhập mật khẩu!

Vui lòng nhập số điện thoại!

Nếu bạn quên mật khẩu, hãy điền email vào ô dưới đây và làm theo hướng dẫn.

Vui lòng nhập email!

Quay lại form đăng nhập

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bạn có thể click vào đây để đăng nhập

EMAIL KHÔI PHỤC MẬT KHẨU

Đã được gửi đến hộp thư của quý khách

Nếu không tìm thấy mail trong hộp thư đến (inbox), vui lòng kiểm tra trong hộp thư rác (Junk )

Close
Waiting...